Εικονική Πραγματικότητα
Η Αρχαία Αγορά στη «Θόλο»
  Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις
Οι τριασδιάστες αναπαραστάσεις και ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς
Διαδίκτυο
Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών
  Έκθεση
«Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά»
Εκδόσεις
Αγορά Αθηνών. Μια διαδρομή σε τέσσερις διαστάσεις
  Google Earth
Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών στο Google Earth
Ψηφιακός Δίσκος
Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά